Betta albimarginata, Kottelat & NG 1994
By Jesper Thorup
http://www.fishbreeding.dk

Der var engang hvor alle tænkte på Betta splendens når man snakkede om kampfisk eller bare sagde slægtsnavnet Betta. Sådan er det ikke mere. Stadig flere akvarister interesseret sig i dag for nogle af de andre fisk i slægten, der i dag tæller over 50 arter. Et antal der stadig vokser hvert år i takt med at de asiatiske regnskove bliver udforsket. There was a time when everyone thought of  Betta splendens whenever the talk was about Bettas. This is changing. A growing number of people are now showing interest in some of the other species in the genus Betta. The genus currently includes over 50 species, a number that keeps growing, as the Southeast Asian rainforests are explored and new species are found and described by scientists.

© 1999 Michael Schlüte

En af de relativt nye arter er Betta albimarginata, der blev fanget af selveste Maurice Kottelat i 1993 i den nordøstlige del af Kalimantan provinsen på Borneo. Ingen af Kottalat’s oprindelige fisk overlevede turen hjem, men året efter beskrev han sammen med Peter K.L. Ng fisken på baggrund af de eksemplarer han havde gående i formalin. Samme år beskrev de 2 ichtyologer i øvrigt 4 andre arter af slægten Betta: B. burdigala, B. channoides, B. chloropharynx og B. schalleri.

Fisken fik navnet Betta albimarginata (albimarginata=hvid kant) hvilket syntes meget passende da både ryg-, bug-, anal- og halefinne på hannen, afsluttes med en hvid kant eller søm om man vil. Med sine kun 5 cm er den af de mindste Betta arter. Betta albimarginata er mundrugende og det er hannen der går med æg og unger i munden indtil de kan klare sig selv, hvorefter han spytter dem ud. Ingen af forældrene fortager herefter nogen form for yngelpleje.

One of the newer species is Betta albimarginata. It was first caught by Maurice Kottelat in 1993 in the north east part of Kalimantan province in Borneo. None of Kottelat’s original Betta albimarginata made it to his home alive, but the following year he and Peter K.L. Ng described the species from the ones he had preserved in formaldehyde. The same year Kottelat and Ng also described 4 other Betta species: B. burdigala, B. channoides, B. chloropharynx and B. schalleri.

The species described on the basis of the preserved specimens was named Betta albimarginata (albimarginata means white edge), a very appropriate name since both dorsal-, anal- and caudal fins have a white edge and the tip of the pelvic fins are white as well. With a size of only 5 cm (2 “) it is one of the smallest representatives of its genus. B. albimarginata is a mouth brooder. The male carries the eggs and fry until they are ready. He will then spit them out, and neither of the parents will provide any further care for the fry after that.

B. albimarginata fra byen Malinau blev fanget af Dickmann, Knorr og Grams i 1996, ca. 100 km syd for typelokaliteten hvor Kottelat i 1993 fangede fisken for første gang.Selvom ingen af Kottelats albimarginata’er kom levende hjem skulle der imidlertid ikke være tvivl om at det er den samme fisk.

Vandløbet var et langsomt flydende 2 meter bredt sideløb til den store hovedflod Sembuak. Fangststedet lå ca 200 meter før udløbet og var overgroet med skov. Fiskene holdt her til under små løvsamlinger på overfladen der havde samlet sig pga. ringe strøm. Vandværdierne var en pH på mellem 5,5 og 6,0, hårdheden var op til 3 dH og temperaturen var 27°C.

B. albimarginata er siden blevet fanget på flere andre lokaliteter, bl.a. ved Pampang så hvis man skulle være heldig at falde over den, vil der ofte være et fangststed hæftet på artsnavnet.

Mine albi’er er efterkommere af de fisk der blev fanget i 1996 ved Malinau. Jeg fik dem af Michael Schlüter, og sammen med Henrik Strandgaard var jeg i Hamburg og hente dem den 19. december 2001. Det var et ungt par der havde fået nogle få kuld sammen og som nærmede sig deres bedste alder.

Spændingen var stor da jeg kom hjem med fiskene og lukkede dem ud i det på forhånd klargjorte 60 liters akvarie. Med blødt spagnumfiltreret vand havde jeg lavet et akvarie hvor vandværdierne til forveksling lignede dem jeg havde læst de havde i naturen. Fiskene faldt fint til og tog også pænt for sig af det frostfoder de blev tilbudt, uden dog at kaste sig over det. De kiggede det altid lige an, ligesom for at checke kvaliteten, inden de tog det. Lidt stillestående var de også og de virkede egentlig en smule reserverede. Hannens farver var heller ikke specielt prangende, men jeg regnede med at han lige skulle vænne sig til de nye omgivelser. Nå, men det blev jul og jeg tog sammen med familien 3 dage på juleferie. Da jeg kom hjem gik hannen til min store overraskelse med skuffen fuld af æg. Det var da for f….. kun en lille uge siden at de var flyttet ind. Men glad var jeg jo.

B. albimarginata was caught by Dickmann, Knorr and Grams at the town of Malinau in 1996, approximately 100 km south of the type locality were Kottelat caught his specimens. They were found in a 2-metre wide tributary of the main river Sembuak.

There was a moderate current and the fish were caught 200 metre upstream from Sembuak. The stream was overgrown with rainforest. B.albimarginata were found in shallow water among plant roots and leaf litter along the bank. The water parameters were: pH 5.5 – 6. The temperature was 27°C (81 F) and the hardness was max. 3 DH.

B. albimarginata has since then been caught at other locations, so if you should be so lucky as to come across some of them, then they are likely to have a location code attached to the species name.

My albi’s are descendants from the fish that were caught by Malinau in 1996. I got them from Michael Schlüter and I went to Hamburg, Germany with a friend of mine to collect them myself. It was on the 19th of December 2001. It was a beautiful young pair that Michael had already gotten offspring from a couple of times; a pair almost in their prime. Thanks Michael.

I was very excited when I came home and released the pair into the 60-litre tank, which I had prepared in advance with softened water in which peat had been soaked. I had to the best of my ability tried to make an environment as similar to their natural habitat as possible. A big root along with lots of floating plants and the tea coloured water created a nice dark atmosphere in the tank.

The fish seemed to adapt well to their new home. They ate fairly well from the food (mainly frozen) that they were fed, but they didn’t throw themselves at it as my Betta foerschi did. They didn’t move around much and they kept pretty much to themselves. The male was not as colourful as I had hoped for but I assumed that this was due to the change in environment. Christmas was coming and I went on a 3-day holiday with my family. Much to my surprise the male was carrying eggs when we returned. Needless to say, I was a very happy man, even though I had not seen the actual mating.

Ung han med munden fuld af æg

Young male with a mouth full of eggs

Michael Schlüter havde fortalt at hannen typisk gik en 11-12 dage inden han spyttede ungerne ud, hvis temperaturen lå på en 26°- 27°C. Han sagde også at man efter at ungerne var klægget inde i munden på hannen på ca 7.-8. dagen, uden problemer kunne flytte ham over i en fødekasse beregnet til ungefødere , så det gjorde jeg og alt gik som smurt. Præcist på 11. dagen spyttede han de første unger ud og det fortsatte han med i et døgns tid endnu hvor jeg talte 17 unger. Hannen blev sat ud af kassen og jeg havde nu rigtigt godt styr på alle ungerne.

U